เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.แพร่ ลงพื้นที่ประเมินและขอความร่วมมือผู้ปกครองเด็ก กรณีมีการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม

          ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชั

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.แพร่ ลงพื้นที่ประเมินและขอความร่วมมือผู้ปกครองเด็ก กรณีมีการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม Read More »

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ

          ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชั

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ Read More »

เทศบาลตำบลเด่นชัย เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

          ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชั

เทศบาลตำบลเด่นชัย เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี Read More »

เทศบาลตำบลเด่นชัย เข้าระงับเหตุไฟไหม้รถกระบะ ที่บริเวณหน้าบริษัท ชัยฤทธิ์ ลิสซิ่ง จำกัด

          ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชั

เทศบาลตำบลเด่นชัย เข้าระงับเหตุไฟไหม้รถกระบะ ที่บริเวณหน้าบริษัท ชัยฤทธิ์ ลิสซิ่ง จำกัด Read More »

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และผู้สูงอายุที่เคารพนับถือในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเด่นชัย

          ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชั

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และผู้สูงอายุที่เคารพนับถือในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเด่นชัย Read More »

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจัดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางเข้าอำเภอเด่นชัย และบริเวณจัดงานสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี ๒๕๖๗

          ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชั

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจัดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางเข้าอำเภอเด่นชัย และบริเวณจัดงานสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี ๒๕๖๗ Read More »

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมต้อนรับ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี ๒๕๖๗

           ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นช

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมต้อนรับ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี ๒๕๖๗ Read More »

องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเด่นชัย หมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี ๒๕๖๗

          ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชั

องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเด่นชัย หมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี ๒๕๖๗ Read More »

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ และก่อเจดีย์ทราย ภายในบริเวณด้วยกันนะคะ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.thwww.

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ และก่อเจดีย์ทราย ภายในบริเวณด้วยกันนะคะ Read More »

Scroll to Top