เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชน […]

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Read More »

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในพื้นที่ผังน้ำ

          สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้จัดทำ (ร่าง) ผ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในพื้นที่ผังน้ำ Read More »

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลเพิ่มเติม…

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 Read More »

เทศบาลตำบลเด่นชัย RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อสำรวจถังขยะเปียกในครัวเรือนในพื้นที่เทศบาลตำบลเด่นชัย

          วันที่ 18 – 24 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลเด

เทศบาลตำบลเด่นชัย RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อสำรวจถังขยะเปียกในครัวเรือนในพื้นที่เทศบาลตำบลเด่นชัย Read More »

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการทางการเมือง

ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานส่วนท้องถ

ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการทางการเมือง Read More »

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง รายงานการรับ – การจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง รายงานการรับ – การ

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง รายงานการรับ – การจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง การรับยืนยันสิทธิผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง การรับยืนยันสิทธิผู้สูงอ

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง การรับยืนยันสิทธิผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

Scroll to Top