เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

ข่าวเด่น ประจำวัน...

24 พฤษภาคม 2024
นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์
นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย
โทร. 099 - 1362444 , 081 - 6575000
ติดต่อนายกเทศมนตรี
นางพวงเพ็ญ จันสวัสดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย
     โทร.089 - 8513066
ติดต่อปลัดเทศบาล
Previous slide
Next slide

ระบบ E-Service

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

แจ้งเหตุ ระบบไฟฟ้าขัดข้อง แสงสว่างไม่เพียงพอ

Messenger เทศบาลตำบลเด่นชัย

ติดต่อช่องทาง Messenger ผ่าน Facebook เทศบาลตำบลเด่นชัย

รายงานปัญหา และวิธีใช้งาน Traffy Fondue

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลผู้ร้องเรียนการทุจริต (ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ) ร้องเรียนการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเด่นชัย

ประกาศระบบ E-Gp

RSS แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
RSS ประกาศเชิญชวน
RSS ประกาศราคากลาง
RSS ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ข่าวและภาพ เทศบาลตำบลเด่นชัย

ข่าวสารจาก กองคลัง

Facebook Fan Page เทศบาลตำบลเด่นชัย

Facebook Fan Page ร.ร. อนุบาล ทต.เด่นชัย

Facebook Fan Page ศพด.ทต.เด่นชัย

วีดีโอ เทศบาลตำบลเด่นชัย

วีดีโอของเทศบาลตำบลเด่นชัย

12 Videos
Post Views : 1,433