เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ Online

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Online เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

วิธีการใช้งานระบบการให้บริการ

           กรุณากรอกข้อมูลของท่านในช่องที่มีเครื่องหมาย * โดยให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊ก ” ส่งเรื่องร้องเรียน ” เพื่อส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อไป
ข้อมูลผู้ร้องเรียนการทุจริต (ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ) ร้องเรียนการทุจริต