เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

หน้าแรก

Previous slide
Next slide
นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย
โทร. 099-1362444

E- Service

ข่าวประชาสัมพันธ์

ของเทศบาลตำบลเด่นชัย

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการครูประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่ง ครู สายงานการสอนที่ว่าง สังกัดเทศบาลตำบลเด่นชัย

Read More »

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 10 ขนาดมาตรฐาน 7 คน ขนาดกว้าง 33.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พื้นที่รวม 1,749.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

งานการเงิน กองคลัง

          ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 10 ขนาดมาตรฐาน ๗ คน ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๗๔๙.๐๐ ตารางเมตร …

          ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง ยกเลิก ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดมาตรฐาน ๗ คน ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม …

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลเด่นชัย Post Views : 66

EG-p

RSS แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
RSS ประกาศเชิญชวน
RSS ประกาศราคากลาง
RSS ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

แอ่ว ..เด่นชัย..

Facebook Fan Page เทศบาลตำบลเด่นชัย

Facebook Fan Page โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่