เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
Previous slide
Next slide
นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย
โทร. 099-1362444

E- Service

ของเทศบาลตำบลเด่นชัย

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และผู้สูงอายุที่เคารพนับถือในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเด่นชัย

Read More »

งานการเงิน กองคลัง

EG-p

RSS แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
RSS ประกาศเชิญชวน
RSS ประกาศราคากลาง
RSS ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

แอ่ว ..เด่นชัย..

Facebook Fan Page เทศบาลตำบลเด่นชัย

Facebook Fan Page โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่

Scroll to Top