เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคนิคการดับเพลิงสมัยใหม่

          ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายนิคม ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคนิคการดับเพลิงสมัยใหม่ ให้แก่บุคลากรงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเด่นชัย และภาคปฏิบัติ ณ บริเวณลานจอดรถหน้าวัดแพร่ธรรมาราม เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ และการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเด่นชัย

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Scroll to Top