เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมงานประเพณีห่มผ้าและสรงน้ำพระธาตุกาญจนานนท์ นมัสการหลวงพ่อพระครูนนทศึกษา ประจำปี ๒๕๖๗

          ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานประเพณีห่มผ้าและสรงน้ำพระธาตุกาญจนานนท์ นมัสการหลวงพ่อพระครูนนทศึกษา ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดยได้รับเกียรติจาก นายประจักร์ จินดาจำรูญ นายอำเภอเด่นชัย ประธานในพิธี

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ /
นภดล สุขทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ
Scroll to Top