เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย ขอขอบพระคุณ บริษัท อิตาเลี่ยนไทย จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุนดินให้กับเทศบาลตำบลเด่นชัย

          ในนามเทศบาลตำบลเด่นชัย ขอขอบพระคุณ บริษัท อิตาเลี่ยนไทย จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุนดินให้กับเทศบาลตำบลเด่นชัย ในการปรับพื้นผิวจราจรบริเวณด้านหน้าถนนฌาปนสถานเด่นชัย เเละขอบคุณรถไถ่คุณประทีบ บ้านม่อนป่าก๋อย ที่ช่วยปรับพื้นที่ให้กับเทศบาลตำบลเด่นชัย
          ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
Scroll to Top