เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการทางการเมือง

ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการทางการเมือง จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่

    ตำแหน่ง ประเภททั่วไป 1 ตำแหน่ง
        – ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)  จำนวน 1 อัตรา

    ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 2 ตำแหน่ง
    – ตำแหน่ง วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)  จำนวน 1 อัตรา
    – ตำแหน่ง สถาปนิก (ปก./ชก.)  จำนวน 1 อัตรา

Scroll to Top