เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ศูนย์สาธิตเกษตรอินทรีย์ฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดสถานที่ในกิจกรรม “Field day”

          ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ศูนย์สาธิตเกษตรอินทรีย์ฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดสถานที่ในกิจกรรม “Field day” ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Scroll to Top