เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลเด่นชัย ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันชกมวยไทย ณ สนามมวยชั่วคราว บริเวณริมฝายแม่พวก

          ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๒๐.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลเด่นชัย ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันชกมวยไทย ณ สนามมวยชั่วคราว บริเวณริมฝายแม่พวก (ทางเข้าที่ว่าการอำเภอเด่นชัย) โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้

Scroll to Top