เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเด่นชัย ประชุมเพื่อรับรองรายรับ-รายจ่าย ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

       ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ จัดการประชุมเพื่อรับรองรายรับ-รายจ่าย ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเด่นชัย

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Scroll to Top