เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส (Big Cleaning Day)” พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

        ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส (Big Cleaning Day)” พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทศบาลตำบลเด่นชัย
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.ฐิติมา เสียงสูง ครูสอนเด็กด้อยโอกาส
Facebook