เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล รับมอบใบประกาศในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพ​ “นักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ จ.แพร่​”

          ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย น.ส.ธชพรรณ ไหวคิด เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล รับมอบใบประกาศในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพ​ “นักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ จ.แพร่​” จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ณ​ห้องนครา แกรนด์บอลรูมโรงแรมแพร่นครา​