เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบเด่นชัย ติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนยันตรกิจโกศล ซอย ๑๒,๑๓

          ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. เทศบาลตำบเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้อำนวยการกองช่างลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนยันตรกิจโกศล ซอย ๑๒,๑๓ บ้านป่าไผ่-ร่องคีบ เพื่อให้ได้งานตามมาตฐานกำหนด โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวสิรินทร์พร วงศ์สาสาย ปลัดอำเภอเด่นชัย และนางสาวกนกพร ล่ำงาม ท้องถิ่นอำเภอเด่นชัย ร่วมลงพื้นที่ด้วย

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์