เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา เนื่องในวันอานันทมหิดล จัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

      ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานครู นักศึกษาฝึกงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา เนื่องในวันอานันทมหิดล จัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.สวิยา อุปนันไชย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Facebook