เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อสำรวจถังขยะเปียกในครัวเรือนในพื้นที่เทศบาลตำบลเด่นชัย

          วันที่ 18 – 24 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลตำบลเด่นชัย ลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อสำรวจถังขยะเปียกในครัวเรือนในพื้นที่เทศบาลตำบลเด่นชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลกำหนด

ที่หมู่ที่ / ตำบลวัน เดือน ปี พ.ศ.Link
1หมู่ที่ 1 ตำบลเด่นชัย18 มกราคม 2567https://www.denchailocal.go.th/?p=4956
2หมู่ที่ 2 ตำบลเด่นชัย18 มกราคม 2567https://www.denchailocal.go.th/?p=4975
3หมู่ที่ 3 ตำบลเด่นชัย18 มกราคม 2567https://www.denchailocal.go.th/?p=4985
4หมู่ที่ 6 ตำบลเด่นชัย18 มกราคม 2567https://www.denchailocal.go.th/?p=5002
5หมู่ที่ 7 ตำบลเด่นชัย19 มกราคม 2567https://www.denchailocal.go.th/?p=5015
6หมู่ที่ 9 ตำบลเด่นชัย19 มกราคม 2567https://www.denchailocal.go.th/?p=5038
7หมู่ที่ 10 ตำบลเด่นชัย19 มกราคม 2567https://www.denchailocal.go.th/?p=5055
8หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นชัย22 มกราคม 2567https://www.denchailocal.go.th/?p=5655
9หมู่ที่ 11 ตำบลเด่นชัย22 มกราคม 2567https://www.denchailocal.go.th/?p=5069
10หมู่ที่ 1 ตำบลแม่จั๊วะ22 มกราคม 2567https://www.denchailocal.go.th/?p=5172
11หมู่ที่ 8 ตำบลเด่นชัย23 มกราคม 2567https://www.denchailocal.go.th/?p=5670
12หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จั๊วะ23 มกราคม 2567https://www.denchailocal.go.th/?p=5196
13หมู่ที่ 10 ตำบลแม่จั๊วะ23 มกราคม 2567https://www.denchailocal.go.th/?p=5640
14หมู่ที่ 4 ตำบลปงป่าหวาย23 มกราคม 2567https://www.denchailocal.go.th/?p=5211