เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ให้บริการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗

          ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย น.ส.ธชพรรณ ไหวคิด เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย จ่าเอกหญิง สุกัญญา พงษ์เจตสุพรรณ ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาล ลงพื้นที่ให้บริการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗
ซึ่งในวันนี้ ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ให้บริการหมู่ที่ ๗ ต.เด่นชัย และหมู่ที่ ๑๐ ต.แม่จั๊วะ ในช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ให้บริการหมู่ที่ ๔ ต.ปงป่าหวาย และหมู่ที่ ๑ ต.แม่จั๊วะ ณ สถานที่หมู่บ้านและชุมชนกำหนด
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
Facebook