เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ให้การต้อนรับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่

               ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นางสุนันทา ศิริวาท รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วย จ่าเอกหญิง สุกัญญา พงษ์เจตสุพรรณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข สิบเอกธนากร คำราช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘,๙ ต.เด่นชัย ร่วมต้อนรับ นางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเด่นชัย ลงพื้นที่ตามโครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเด่นชัย จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นางเพ็ญ เฉิดฉาย และนายวิชา กวางสบาย เพื่อมอบถุงยังชีพให้กำลังใจ และให้คำปรึกษาและในการประกอบอาชีพแก่ครอบครัว
Facebook