เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พร.ถ.๔-๐๐๑๐ ถนนยัตรกิจโกศล ซอย ๑๒ และ ๑๓

          ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการพิจารณาผลฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ช่างผู้ควบคุมงาน ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมต้อนรับคณะตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พร.ถ.๔-๐๐๑๐ ถนนยัตรกิจโกศล ซอย ๑๒ และ ๑๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเด่นชัย และในเวลา ๑๑.๐๐ น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามพื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Facebook