เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำได้ดีในช่วงฤดูฝน

     ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ลอกรื้อสิ่งอุดตันรางระบายนำ้ บริเวณหมู่ที่ ๑๐ ตำบลเด่นชัย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำได้ดีในช่วงฤดูฝน
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ
Facebook