เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย เปิดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการเย็บปักถักร้อย ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ

               ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นางสุนันทา ศิริวาท รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการเย็บปักถักร้อย ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆ ณ บ้านพักพิงผู้สูงอายุยิ่งเจริญ โดยมี น.ส.ธชพรรณ ไหวคิด เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมให้กำลังใจ และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรให้ความรู้ และเทคนิคการปักผ้า จาก คุณบุณยานุช กิตติประภัสร์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเด่นชัย

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
Facebook