เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย เปิดการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตเทศบาลเด่นชัย ประจำปี ๒๕๖๗

          ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นางสุนันทา ศิริวาท รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เป็นประธานในการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตเทศบาลเด่นชัย ประจำปี ๒๕๖๗ หลักสูตรกรมอนามัย ระยะเวลา ๖ ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีความรู้เรื่อง สุขาภิบาลอาหารและอบรมผ่านตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ จำนวน ๔๕ ร้านค้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเด่นชัย ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ได้แก่
          – นางบุษบา คำสวน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
          – นางวลัยลักษณ์ ทาบุญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
          – นางวนิดา ธนะหล้าสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
          – น.ส.เวนิกา เหมืองหม้อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ให้ความรู้ ข้อแนะนำ แก่ผู้ประกอบการ
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
Facebook