เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย เปิดการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนตามโครงการโรงเรียนครอบครัว

           ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นางสุนันทา ศิริวาท รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนตามโครงการโรงเรียนครอบครัว หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในการดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุมุ่งสู่ครอบครัวสุขภาวะดี โดยความร่วมมือระหว่าง กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลเด่นชัย ณ บ้านพักพิงผู้สูงอายุยิ่งเจริญ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
Facebook