เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย เปิดการใช้ถนนสายบ้านร่องคีบอย่างเป็นทางการ

          ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกกอง/งาน ร่วมตัดริบบิ้นในพิธีเปิดการใช้ถนนสายบ้านร่องคีบอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พร.ถ.๔-๐๐๑๐ ถ.ยันตรกิจโกศล ซอย ๑๒ และ ๑๓ ระยะทาง ๖๓๕ เมตร ความกว้าง ๖-๘ เมตร ที่เทศบาลตำบลเด่นชัย ได้จัดทำโครงการเสนอของบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบประมาณจำนวน ๘,๖๙๐,๐๐๐ บาท โดยโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ จนถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ และเปิดใช้เส้นทางดังกล่าวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายประจักร์ จินดาจำรูญ นายอำเภอเด่นชัย , พ.ต.ท.ชัยชาญ ตาตระกูล รอง ผกก.ป.สภ.เด่นชัย ร่วมตัดริบบิ้นในพิธีเปิดการใช้ถนนสายบ้านร่องคีบอย่างเป็นทางการ ร่วมกับ ชุมชนบ้านร่องคีบ หมู่ที่ ๑ ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
          ในนามเทศบาลตำบลเด่นชัย ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนบริวเณที่ดำเนินการก่อสร้างเป็นอย่างสูง ที่ให้ความร่วมมือ รับมือกับฝุ่นละอองและเสียงรบกวนเวลาก่อสร้าง เพื่อชุมชนบ้านร่องคีบ หมู่ที่ ๑ ตำบลเด่นชัย เป็นอย่างสูง
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.สวิยา อุปนันไชย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ /
นภดล สุขทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ
Facebook