เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย เปิดการฝึกอบรมโครงการรณรงค์เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เพื่อชีวีมีสุข ให่แก่นักเรียนและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย

              ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัยโดย นางสุนันทา ศิริวาท รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมโครงการรณรงค์เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เพื่อชีวีมีสุข ให่แก่นักเรียนและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง พิษภัยเหล้าและบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งในปีนี้คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ๒๕๖๗ “ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า” เพื่อให้ตระหนักถึงโทษและอันตรายจากบุหรี่ เพราะบุหรี่หรือยาสูบเป็นสาเหตุสำคัญของอาการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเด่นชัย
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.สวิยา อุปนันไชย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Facebook