เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย เปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

      ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีำบลเด่นชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Facebook