เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย เปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

          ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นางสุนันทา ศิริวาท รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้แกนนำด้านสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการดูแลสุขภาพภาคประชาชนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีแกนนำสุขภาพเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน ๒๐๐ คน และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมเปิดในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเด่นชัย
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.สวิยา อุปนันไชย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Facebook