เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย เปิดโครงการ “ต้นกล้าอาชีพ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเด่นชัย ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

          ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ต้นกล้าอาชีพ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเด่นชัย ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมทักษะการทำผ้า Eco-Print มาประยุกต์กับนวัตกรรมใหม่ๆให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Facebook