เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย เปิดการอบรมการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗

          ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นางสุนันทา ศิริวาท รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เป็นประธานเปิดการอบรมการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า พื้นที่นั้นๆ จะเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและสัตว์อย่างยั่งยืน และสามารถประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยเป็นที่ยอมรับ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย อสม. และประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเด่นชัย

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.สวิยา อุปนันไชย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Facebook