เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัยเข้ารับมอบเกียรติบัตร เทศบาลตำบลเด่นชัย ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบลต้นแบบ

          ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เข้ารับมอบเกียรติบัตร เทศบาลตำบลเด่นชัย ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบลต้นแบบ จาก นายเลิศชัย เสาวภาคจ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ซึ่งจัดโดย ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ และภาคีเครือข่าย พร้อมด้วย นางสุนันทา ศิริวาท รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย น.ส.ธชพรรณ ไหวคิด เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา
          ในการจัดงานสมัชชาเสริมพลังชุมชนคุ้มครองเด็กจังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๖๗ ทางศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ ได้จัดทำโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว จังหวัดแพร่ ระยะที่ ๒ โดยการสนับสนุนงบประมาณ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในจังหวัดแพร่ เพื่อร่วมเรียนรู้ กระตุ้น หนุนเสริม เอื้ออำนวยพัฒนาการส่งเสริมสุขภาวะและการปกป้องคุ้มครอง เด็ก ยาวชน ครอบครัว และสร้างเสริมระบบนิเวศการพัฒนาเด็กในชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กยาวชนและครอบครัวของจังหวัดแพร่
          ภายในงานประกอบด้วย
          – การมอบเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับตำบล ๑๑ ตำบล
          – การจัดบูทนิทรรศการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล และศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับตำบล ๑๑ แห่ง
          – การจัดบูทนิทรรศการและเวิร์คช็อป ปิดเทอมสร้างสรรค์มหัศจรรย์วันปิดเทอมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดแพร่
          – และการแสดงบนเวทีของเด็กเยาวชน
นอกจากนี้ยังมีการเสวนาหัวข้อ เลี้ยงเด็ก ๑ คนใช้คนทั้งชุมชนปกป้องคุ้มครองและดูแล โดย นางสุนันทา ศิริวาท รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ร่วมเสวนา
ณ โรงแรมแพร่นครา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Facebook