เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย เก็บเศษกิ่งไม้ และปรับภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลให้มีความสวยงาม และปรับปรุง ซ่อมแซมทางเดินที่ชำรุดบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย

       ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่จัดเก็บเศษกิ่งไม้ และปรับภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลให้มีความสวยงาม และปรับปรุง ซ่อมแซมทางเดินที่ชำรุดบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ
Facebook