เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย อบรมการว่ายน้ำให้กับกองพันทหารม้าที่ ๑๒ กองพลทหารม้าที่ ๑ ค่ายพระยาไชยบูรณ์

          ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้ นางสาวนาวา นุชกำเนิด เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เป็นวิทยากรฝึกอบรมการว่ายน้ำให้กับกองพันทหารม้าที่ ๑๒ กองพลทหารม้าที่ ๑ ค่ายพระยาไชยบูรณ์ เพื่อให้กำลังพลได้ฝึกปฏิบัติการทดสอบการว่ายน้ำและการเอาตัวรอดทางน้ำ จนเกิดความชำนาญและมีความพร้อมสูงสุดก่อนเข้ารับการตรวจสอบแข่งขัน หน่วยทหารมหาดเล็ก ประจำปี ๒๕๖๗ โดยจะทำการฝึกทุกวันพุธ และวันศุกร์ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ณ สระว่ายน้ำ ลานกีฬาหมู่ที่ ๒ ตำบลเด่นชัย