เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ส่งเด็กพิการทางการออทิสทิก เข้ารับการตรวจประเมินพัฒนาการ เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล

       ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายนิคม ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วย สิบเอก ธนากร คำราช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนนายจีระพล จรจันทร์ นักพัฒนาชุม ร่วมกับ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ หน่วยบริการเด่นชัย ส่งเด็กพิการทางการออทิสทิก ราย ด.ช.อภิเดช คำอ้าย หมู่ที่ ๑ ต.เด่นชัย เข้ารับการตรวจประเมินพัฒนาการ เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล โดยเบื้องต้น ด.ช.อภิเดช คำอ้าย ได้ผ่าน การตรวจประเมินพัฒนาการ และทดลองเข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล เป็นเวลา ๑ เดือน และจะทำการประเมินตามขั้นตอนต่อไป
Facebook