เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย สำรวจและจัดทำประวัติผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป

               ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้ สิบเอกธนากร คำราช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายจีระพล จรจันทร์ นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำประวัติผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป ราย นายประยูร คุ้มทรัพย์ เพื่อเสนอรายชื่อเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป และเข็มกลัด จาก สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของผู้อายุ ที่มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ลูกหลานต่อไป