เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย สำรวจจุดแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ ๕ ต.เด่นชัย (บ้านห้วยกูด)

       ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วย จ่าเอกจีรวัฒน์ ศฤงคาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่จาก กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เนาวรัตน์ ลงพื้นที่สำรวจจุดแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ ๕ ต.เด่นชัย (บ้านห้วยกูด)
นายกฯเดี่ยว นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ลงพื้นที่สำรวจจุดแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ ๕ ต.เด่นชัย (บ้านห้วยกูด)
📢ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Facebook
matadorbet giriş betturkey