เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อ.สอง จ.แพร่

            ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นางสุนันทา ศิริวาท รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วย น.ส.ธชพรรณ ไหวคิด เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย จ่าเอกหญิง สุกัญญา พงษ์เจตสุพรรณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสอ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อ.สอง จ.แพร่ เพื่อปลกเปลี่ยนรู้ด้านการจัดการการบริหารธนาคารขยะในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน และบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.สวิยา อุปนันไชย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Facebook
matadorbet giriş betturkey