เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ลงพื้นที่ประมาณการการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการ

          ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้ สิบเอกธนากร คำราช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน นายจีระพล จรจันทร์ นักพัฒนาชุมชน ร่วมกับ จนท.กองช่าง ร่วมลงพื้นที่ประมาณการการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการ รายนางจันทร์ กิ่งจำปา หมู่ที่ ๘ ตำบลเด่นชัย ตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยงบประมาณของเทศบาลตำบลเด่นชัย จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท