เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมปรึกษาหารือกับเจ้าอาวาสวัดห้วยกูด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ต.เด่นชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับการจัดเตรียมงานประเพณีไหว้สาพระธาตุฉิมพวลี ประจำปี ๒๕๖๗

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วย นางพวงเพ็ญ จันสวัสดิ์ ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย น.ส.บานเย็น กันทะจักร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมปรึกษาหารือกับเจ้าอาวาสวัดห้วยกูด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ต.เด่นชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับการจัดเตรียมงานประเพณีไหว้สาพระธาตุฉิมพวลี ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดจอมคีรีชัย