เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ต.เด่นชัย ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน ๕ รายเทศบาลตำบลเด่นชัย

          ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้ สิบเอกธนากร คำราช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ต.เด่นชัย ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน ๕ ราย ได้แก่
๑.นางไร สายยืด
๒.นางเล็ก หลอดทอง
๓.นางสุพิน การถาง
๔.น.ส.บัวคำ มาอิน
๕.นายนพ จักรสอน
เพื่อดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ต่อไป
Facebook
matadorbet giriş betturkey