เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

            ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จากอำเภอวังชิ้น โดยมีนายปานศร ภมรคนธ์ นายอำเภอวังชิ้น ส่งมอบให้นายประจักร์ จินดาจำรูญ นายอำเภอเด่นชัย ณ บริเวณหน้าหมวดทางหลวงเด่นชัย ต.แม่จั๊วะ ตามกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
            โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เยาวชน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่อำเภอเด่นชัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
            โดยได้จัดกิจกรรม เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าหมวดทางหลวงเด่นชัย ตำบลแม่จั๊วะ ถึงบริเวณหน้าประตูสู่ล้านนา ตำบลแม่จั๊วะ ระยะทางประมาณ ๑.๑ กม. และได้ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ พร้อมผู้เชิญธงรวม ๗๒ คน ให้จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ต่อไป
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Facebook
matadorbet giriş betturkey