เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมกิจกรรม Big Clean Day ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

       ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานครูเทศบาล นักศึกษาฝึกงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกิจกรรม Big Clean Day ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดและทาสีช่องจอดรถคนพิการ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย
Facebook