เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

              ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายนิคม ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล โดยนายประจักร์ จินดาจำรูญ นายอำเภอเด่นชัย ประธานในพิธี ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และถวายผ้าไตรจำนวน ๑๐ ไตร และร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๑๐ รูป รับบิณฑบาต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเด่นชัย
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Facebook