เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่ ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุไร้ที่พึ่ง

          ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้ สิบเอกธนากร คำราช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่ ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุไร้ที่พึ่ง รายนางวนิดา เยาวรัตน์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเด่นชัย เพื่อประเมินและประสานส่งต่อไปยังสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เบื้องต้น ได้ประสานญาติของนางวนิดา เยาวรัตน์ เพื่อติดต่อรับตัวให้อยู่ในการอุปการะอีกทางหนึ่ง
Facebook