เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงแห่งมนุษย์จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้สูงอายุผู้ขอรับความอนุเคราะห์การเป็นครอบครัวอุปถัมภ์

      ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้ สิบเอก ธนากร คำราช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงแห่งมนุษย์จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้สูงอายุผู้ขอรับความอนุเคราะห์การเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ จำนวน ๒ ราย ได้แก่
๑.นางเพ็ญ เฉิดฉาย หมู่ที่ ๘ ต.เด่นชัย
๒.นางวนิดา เยาวรัตน์ หมู่ที่ ๑๐ ต.เด่นชัย
เพื่อประกอบการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือต่อไป