เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

          ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ทำความสะอาดบริเวณวัดอินทนิเวศน์ และปรับภูมิทัศน์ภายในวัดให้มีความสวยงาม สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยบูรณการการทำงานร่วมกันระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนบ้านปากพวก วัด จิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน ๕๐ คน
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.สวิยา อุปนันไชย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Facebook