เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมการประชุมถอดบทเรียนคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับตำบลต้นแบบ

          ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมการประชุมถอดบทเรียนคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับตำบลต้นแบบ จัดขึ้นโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่ตำบลเด่นชัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเด่นชัย
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Facebook