เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.แพร่ ลงพื้นที่ประเมินและขอความร่วมมือผู้ปกครองเด็ก กรณีมีการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม

          ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้ นายขุนพล วงค์เขื่อนแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.แพร่ ลงพื้นที่ประเมินและขอความร่วมมือผู้ปกครองเด็ก กรณีมีการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม เพื่อส่งต่อเด็กเข้ารับการอุปการะจากสถานสงเคราะห์เด็กต่อไป
 
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Facebook