เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ

          ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย น.ส.ธชพรรณ ไหวคิด เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วย นายกิตชัย สุทธเขตต์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ วัดพระบาทมิ่งเทืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Facebook