เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมต้อนรับ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี ๒๕๖๗

           ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี ๒๕๖๗ และในโอกาสนี้ อำเภอเด่นชัย ได้รับเกียรติจาก นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกูล สส.แพร่ เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสงกรานต์สีสันมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ ปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมต้อนรับในครั้งนี้
และผลการประกวดขบวนแห่ ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้อง ได้แก่
          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย
          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย
          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๓ ได้แก่ เทศบาลตำบลปงป่าหวาย
          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๔ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ
          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๕ ได้แก่ เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
ผลการประกวดขบวนแห่ ประเภทหมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา ได้แก่
          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่ ๗,๙,๑๑ ต.เด่นชัย และชุมชนบ้านจัดสรร หมู่ที่ ๕ ต.แม่จั๊วะ
          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ หมู่ที่ ๑ ต.แม่จั๊วะ, หมู่ที่ ๔ ต.ปงป่าหวาย และโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ หมู่ที่ ๑,๓,๑๐ ต.เด่นชัย และโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๓ ได้แก่ หมู่ที่ ๒,๘ ต.เด่นชัย, หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่จั๊วะ,โรงเรียนเด่นทัพชัยและโรงเรียน อบจ.แพร่ เด่นไชยวิทยา
          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๔ ได้แก่ หมู่ที่ ๕,๖ ต.เด่นชัย และโรงเรียนบ้านห้วยกูด